ยันต์พญายูงทอง

ยันต์พญายูงทอง หรือ ยันต์นกยูงคำ

นกยูงทองนั้น จัดเป็นสัตว์มงคลที่สำคัญของทางล้านนาเราค่ะ ดังปรากฎคาถาและเรื่องราวอยู่ในคัมภีร์ใบลานหลายฉบับ และมีเรื่องราวบันทึกเอาไว้ด้วยว่า

ในสมัยพุทธกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสี ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นนกยูง อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์

ในหนแรก ลูกยูงทองนี้ถูกพ่อแม่นกไข่ทิ้งไว้ในรัง พระพรหมได้มองเห็นเข้าก็นึกเวทนา จึงแปลงกายเป็นนกเขาไปช่วยฟักไข่ และเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นมา

จากนั้น นกเขาจำแลงของพระพรหมก็ผูกเป็นมนต์คาถาไว้ให้ ๒ บท โดยสั่งสอนว่า

 
บทหนึ่ง เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นให้นกยูงสาธยายร่ายไว้ บทหนึ่ง ครั้นตะวันตกดินค่อยสาธยาย

พระคาถาทั้งสองบทนั้น มีใจความให้ปกป้องคุ้มภัยตัวนกยูงจากบ่วงแร้วของมนุษย์ และสัตว์ร้ายภัยพาลนานา

พระคาถานั้นไพเราะมาก แปลประมาณว่า

“ดวงตะวันเป็นเอกราชา เป็นดวงตาของจักรวาล สีงดงามดั่งทองคำส่องภาคพื้นสว่างไสว ในยามรุ่งอรุณ ข้าฯ ขอนอบน้อมพระอาทิตย์ดวงนั้น เมื่อท่านคุ้มครองข้าฯ แล้ว ขอให้ข้าฯ อยู่อย่างมีความสุขตลอดวัน ตลอดคืน”

โดยในภาพรวม พระบาลีคาถาเป็นการแสดงว่า นกยูงร่ายมนต์พระปริตรนี้ก่อนไปเที่ยวหาอาหาร และร่ายมนต์พระปริตรนี้อีกครั้ง เมื่อกลับยังที่อยู่

ต่อมา นกยูงทองนี้ก็มีอายุขัยยืนยาวถึง ๗ รัชกาล ซึ่งแม้แต่ละรัชกาลจะพยายามจับยูงทองก็ไม่เคยสำเร็จ เพราะความวิเศษของมนต์ที่ร่ายไว้เสมอมา จนสุดท้าย นกยูงทองก็ได้บรรลุธรรม และแสดงธรรมต่อหน้าพระอินทร์

จนกระทั่ง พระอินทร์นอบน้อมบูชา นำรูปนกยูงไปวาดไว้ในดวงอาทิตย์ และพระเจ้าครองเมืองพาราณสีได้ถวายป่าให้นกยูงอยู่อาศัย จนถึงคราวสิ้นอายุขัยได้ขึ้นไปเกิดบนสรวงสวรรค์

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
ดังนั้น จึงเชื่อถือกันว่า คาถานกยูง และรูปนกยูงร่วมพระอาทิตย์ พระจันทร์ คือมนตราศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้ผู้เจริญภาวนาด้วยคาถานี้ หรือมีรูปนกยูงทองสักการะบูชา จะมีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พ้นภัยอันตราย เป็นที่รักของทั้งมวลมนุษย์และเทวดา

กาลต่อมา คาถานกยูงทองยังกลายมาเป็นหนึ่งในคาถาเสน่ห์เมตตา มีบทคาถาฉบับมุขปาฐะ ใช้เสกน้ำเสกแป้ง หรือเสกทำสีผึ้ง เสกน้ำมันหอม นำไปใช้กับผู้ที่ต้องการทำมาค้าคล่อง เสริมเมตตามหานิยม และมีชีวิตรุ่งโรจน์สวยงาม
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

ยันต์พญานกยูงทอง ของเรา จึงจัดทำด้วยพระคาถาบรรจุครบถ้วน และมีนกยูงอยู่กับพระอาทิตย์ พระจันทร์ เติมด้วย #คาถาหัวใจนกยูง ภาพวาดนกยูงนั้นรังสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ และยันต์นี้ไม่มีให้บูชาในที่อื่นใด นอกจากในเพจและเว็บไซต์ของเรา

ยันต์จัดพิมพ์บนผ้า บรรจุลงในหลอดใสพกพา หลอดยันต์สูง 7 cm สามารถถอดนำมาคลี่ประดับ เข้ากรอบ หรือนำติดตัวได้ในทุกหนแห่ง

จองได้กับแอดมินในอินบ็อกซ์ 

Comments

comments