ยันต์ดวงพิชัยพระคาถาอิติปิโส ต่างกันอย่างไรกับพระคาถาบารมี 30 ทัศ

ยันต์ดวงพิชัยสงคราม เป็นยันต์ที่อาจมีการจัดสร้างจัดทำแตกต่างกันไปในแต่ละสำนัก จากการสืบทอดตำรา หรือหลักเกณฑ์ที่โหราจารย์แต่ละท่านได้วางไว้

แต่ที่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือการคำนวณลัคนาและดาวพระเคราะห์ต่างๆ อย่างละเอียด ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ ประกอบกับคัมภีร์อินทภาส – บาทจันทร์ ซึ่งเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งแก่นแท้ของดวงชะตาแต่ละบุคคล (ในยันต์จะประกอบด้วยลัคนาราศีสมผุสดวงดาว วาระ ดิถี ขึ้นแรม ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์จันทร์ / ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฯลฯ เป็นต้น)

เมื่อคำนวณลงอักขระทั้งสิ้นในผืนยันต์แล้ว ก็จะมีการจัดให้มีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมศิริมงคลให้แก่ดวงพิชัยสงครามอีกครั้ง ก่อนส่งมอบเจ้าของ

สำหรับยันต์ดวงพิชัยสงคราม ของสำนักการะเกต์พยากรณ์ ได้คำนวณอักขระประจุยันต์ตามหลักวิชาเพื่อให้ตรงตามตำรับตำราโบราณทุกประการ แต่พิเศษคือ มีการวางดวงถึงสองชั้น

ด้วยการถอดดวงบรรจุในแผ่นยันต์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ และวางฤกษ์ยามให้กับดวงชะตา โดยคำนวณตามระบบโหราศาสตร์นิรายนะวิธี นับเป็นการใช้โหราศาสตร์ร่วมกันทั้งสองระบบสองชั้น เพื่อให้หนึ่งดวงนั้นๆ ได้รับพลังจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆ ใต้ฤกษ์ยามมงคลที่ดีที่สุด

การจัดสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นมาดวงหนึ่งนั้น ต้องใช้ทั้งความรู้ ความเพียร เวลา และความแตกฉานในโหราศาสตร์ขั้นสูง เมื่อยันต์นี้จัดสร้างด้วยเจตนาอันเป็นกุศล มีความประณีตทุกประการ พรั่งพร้อมด้วยการบรรจุพระคาถา ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอธิษฐาน จึงย่อมจะเป็นแผ่นดวงอันสำคัญ

ความหมายและลักษณะในดวงพิชัยสงคราม

การผูกดวงพิชัยสงครามตามรูป มีหลักในการผูกดังต่อไปนี้

แบบมาตรฐานประกอบพระคาถาอิติปิโสฯ

  • ยันต์พิชัยสงคราม ทำล้อมกรอบดวงราศีจักร เพื่อให้คุ้มครองดวงชะตา มิให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแพ้วพานได้
    พระคาถาที่บรรจุในยันต์พิชัยสงครามนี้ก็คือ “พระอิติปิโสย่างตาม้า” และสำหรับทิศแม่ธาตุทั้งสี่ของดวงพิชัยสงคราม อันได้แก่ ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ จะมีคาถา นะ มะ พะ ทะ ปิดไว้ ส่วนตามมุมต่างๆ ของดวงพิชัยสงคราม เฉพาะที่ยันต์พิชัยสงครามมีช่องโหว่อยู่ ๑๖ ช่อง ก็ได้บรรจุพระคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทุกช่องโดยพระคาถาดังกล่าวนี้คือ “นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง”
  • ใต้ยันต์พิชัยสงคราม จัดเป็นยันต์รูปบัลลังก์ อยู่กลางกระดาษ และทำเป็นยันต์ลดหลั่นกันลงมา ๕ ชั้น
  • เบื้องซ้าย ชั้นล่างสุด ของยันต์รูปบัลลังก์เป็นหลักอินทภาส เบื้องขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งเป็นหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูง
  • กรอบนอกของดวงพิชัยสงคราม ได้บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยพิบัติไว้ทั้งแปดทิศด้วยกัน ซึ่งก็คือพระคาถาอิติปิโสแปดทิศ
  • พระคาถาอื่นๆ นอกจากพระคาถาดังกล่าวแล้ว ในดวงพิชัยสงครามแต่ละสำนัก ยังอาจจะบรรจุพระคาถาอื่นๆ ลงไปได้อีก เช่น พระนวหรคุณเก้า, หัวใจพระอภิธรรมหรือพระธรรมเจ็ดคัมภีร์, พุทธรักษา, ธรรมรักษา สังฆรักษา, ปิตารักษาและอินทรักษา, พรหมรักษา, เทวดารักษา, มาตารักษา เป็นต้น  สำหรับในยันต์นี้ได้อัญเชิญยันต์มหามงคล และยันต์มหานิยมมาใส่ไว้อีก  เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของดวงชะตาให้เป็นผู้ที่ได้รับความนิยมชมชื่นจากชนทุกชั้นที่ได้คบหาสมาคม และมั่งมีศรีสุข อุดมด้วยทรัพย์ศฤงคารมหาศาล ทำมาค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา

 

แบบบรรจุพระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ ฉบับล้านนา

พระคาถาบารมี ๙ ชั้น หรือ พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ นี้เป็นคาถาที่พระครูบาศีลธรรมหรือครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโญ สวดอยู่เป็นนิจสิน กล่าวว่า เป็นพระคาถาที่มีอานุภาพมหาศาล ให้คุณในทางเมตตามหานิยมอย่างยอดเยี่ยม หนุนดวงชะตาราศีให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ปกป้องคุ้มครอง ปัดเป่าเคราะห์ร้ายให้ดับสูญ ศัตรูจักแพ้ภัย

และพระคาถานี้ยังทรงคุณทางเมตตามหานิยมเป็นเยี่ยม ผู้สวดสม่ำเสมอจักเป็นผู้ที่ไม่อดอยากยากจนขัดสนใด ๆ ทั้งยังหนุนดวงชาตาราศีให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

**ในการจัดส่งยันต์ให้เจ้าของชะตา มีคำปริวรรตจากภาษาล้านนาแนบให้ด้วย โดยพ่ออาจารย์หนานชุม ศรีปริญญาศิลป์ได้ถ่ายทอดเอาไว้ด้วยตนเอง

ต้องการจองจัดทำยันต์ดวงพิชัยสงคราม คลิกที่นี่ค่ะ

 

Comments

comments