ยันต์นางกวัก เศรษฐีช่วยค้า

ความเชื่อเกี่ยวกับ นางกวัก นั้น นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะ

ในคติไทยเรา นางกวัก เปรียบเหมือนแม่นางผู้เรียกทรัพย์เรียกโชค โดยมีการจัดสร้างจัดทำกันมาเป็นจำนวนมาก หลากหลายรุ่น หลายสำนัก ตั้งแต่อดีตกาลนานมา

หากจะเปรียบไป นางกวักก็เป็นหนึ่งในเทพีแห่งจิตวิญญาณ ที่ถือว่าจะคอยช่วยเหลือเจ้าของ เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเข้าร้าน
และจะปกปักรักษาทรัพย์สินให้อาคารร้านค้าเป็นอย่างดี


 ตำนานนางกวักในทางพุทธศาสนา

ในสมัยพุทธกาล มีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่า สุภาวดี บิดาชื่อสุจิตพราหมณ์ มารดาชื่อสุมณฑา อาศัยอยู่ที่เมืองมัจฉิกาสัณฑ์
ครอบครัวทำมาค้าขาย พอมีพอกินไปวันๆ

วันหนึ่ง นางสุภาวดี ก็มีโอกาสพบกับ “พระกัสสปเถระ” ซึ่งเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ นางฟังพระธรรมคำเทศนาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ #จนพระอรหันต์ได้ประสาทพรแก่นางและครอบครัว

ต่อมา นางก็ติดตามพ่อไปช่วยค้าขาย ก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจาก “พระสิวลีเถระเจ้า” (หรือที่เราเรียกกันว่า พระสิวลี หนึ่งในพระอรหันต์แห่งโชคลาภ) อีก จึงเป็นอีกครั้งที่นางได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาด้วยความซาบซึ้ง #พระสิวลีจึงประสาทพรให้แก่นางและครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง

ตั้งแต่นั้นมา ครอบครัวของนางก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทำมาค้าขึ้น พบแต่สิ่งดีๆ และโชคลาภ #สมกับที่ได้รับพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์

จากนั้นไป ครอบครัวจึงให้นางติดตามไปค้าขายด้วยตลอด เพราะเชื่อว่าตัวนางมีประจุพรวิเศษที่เป็นสิริมงคลนำโชคด้านการค้าขาย จนเมื่อนางเสียชีวิตลง ชาวบ้านก็ปั้นรูปของนางไว้บูชา ขอให้ช่วยส่งเสริมการค้าขายให้สมหวัง

ตั้งแต่นั้น ความเชื่อดังกล่าวก็แพร่หลายเข้ามาจากการเผยแพร่ของพราหมณ์ จนถึงดินแดนสุวรรณภูมิ ตราบจนทุกวันนี้

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
สำหรับยันต์นางกวัก ของสำนักศรียันตรา & สิริราศีนั้น ก็เป็นการจัดสร้างตามหลักวิชา คงความถูกต้องทั้งรูปสัญลักษณ์และอักขระคาถา ภาพเขียนขึ้นใหม่ในแบบจิตรกรรมไทยสวยงาม เข้ากระบวนการพิธีปลุกเสกด้วยเวทย์มนต์กำกับ เพื่อหวังให้นำโชคนำชัยให้แก่ผู้เป็นเจ้าของค่ะ

ในรุ่น ๒๕๖๐ นี้ ยังมีการใส่รายละเอียด เป็นภาพหีบสมบัติและแท่งทองคำ และนางกวักยังถือถุงเงิน สัญลักษณ์ของการเรียกทรัพย์และการเก็บออม ให้เจ้าของมีทั้งสภาพคล่องและทุนรองรัง
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

ยันต์จัดพิมพ์บนผ้า บรรจุลงในหลอดใสพกพา สามารถถอดนำมาคลี่ประดับ เข้ากรอบ หรือนำติดตัวได้ในทุกหนแห่งค่ะ

จะมีด้วยกัน ๓ ขนาดค่ะ, มี ๒ แบบ ที่ลงชื่อกิจการ หรือชื่อสกุลเจ้าชะตาได้
┏━━━━━━━━━━┓
แบบ ก. ยันต์พิมพ์ลงผืนผ้า ขนาดเล็กสุด ๗ x ๑๐ cm ( พกพาได้) ค่าบูชา ๙๙๙ บาท (ไม่มีการลงชื่อ)

แบบ ข. ยันต์พิมพ์ลงผืนผ้า ขนาด ๑๐ x ๑๔ cm (ใส่กรอบ ติดประดับร้านค้าได้) ระบุชื่อกิจการได้ ค่าบูชา ๑,๒๓๐ บาท

แบบ ค. ยันต์พิมพ์ลงผืนผ้า ขนาด ๑๔ x ๒๐ cm (เหมาะใส่กรอบ ติดประดับร้านค้าได้) ระบุชื่อกิจการได้ ค่าบูชา ๑,๕๓๐ บาท
┗━━━━━━━━━━┛

จองได้กับแอดมินในอินบ็อกซ์

Comments

comments