ยันต์ดวงพิชัยสงครามกันผีได้หรือไม่

ยันต์ดวงพิชัยสงครามนั้น ออกแบบมาให้ปกป้องคุ้มครองเจ้าของ

ในการปกป้องคุ้มครอง ย่อมหมายถึงการป้องกันภยันตรายต่างๆ

หากมีภูตผีปีศาจกล้ำกราย จึงจะแพ้พ่ายล่าถอยไป

Comments

comments