ยันต์ดวงพิชัยสงครามคืออะไร

ยันต์ดวงพิชัยสงครามมีความหมายเดิมว่าดวงชนะศึก
ด้วยเป็นการจัดทำยันต์อันศักดิ์สิทธิ์
จากพุทธศาสตร์, ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์
โดยวางกำหนดรูปดวงชะตา
ให้อยู่ใต้เกราะกำบังของพระคาถา

กล่าวว่า ผู้ใดได้บรรจุดวงชะตาสร้างเป็นยันต์ดวงพิชัยฯ แล้ว
จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ชนะศึก ชนะศัตรู
ด้วยอำนาจพระพุทธคุณที่ช่วยปกป้องคุ้มครอง
การหมั่นสักการะบูชา ประกอบการทำความดี
จะทำให้ชีวิตมีแต่ความผาสุก ราบรื่น
หวังสิ่งใดจะได้สมปรารถนา

Comments

comments