บันทึกเหตุการณ์บ้านเมือง ในช่วงที่ดาวมฤตยูเข้าในราศีเมษ ครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

บันทึกเหตุการณ์บ้านเมือง ในช่วงที่ดาวมฤตยูเข้าในราศีเมษ ครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

โดย การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

(บทความนี้ เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2559 ลงในเพจการะเกต์พยากรณ์)

บันทึกนี้ นำข้อมูลมาจากวิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี โดยนำเอาเหตุการณ์เรื่องราวสำคัญ ในแต่ละรอบที่ดาวมฤตยูเข้ามาในราศีเมษ และทำระยะเชิงมุมสำคัญกับดวงเมือง เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจโหราศาสตร์ และผู้ที่ต้องการจะสืบค้นต่อ หรือพิจารณาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปภายภาคหน้า

รอบที่ 1 (251 ปี ที่แล้ว) ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่ 1 เมษายน .. 2308 (1765) เวลา 09.43 . อยู่ถึงปี . 2315 (ย้ายเข้าราศีพฤษภ วันที่ 25 พฤษภาคม)

เหตุการณ์สำคัญระหว่างปี 2308-2315

.. 2308

4 มกราคมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ ได้สู้รบกับทหารม้าพม่า ที่ไล่ติดตามขณะหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา บ้านพรานนก (.อุทัย .พระนครศรีอยุธยา) ได้ชัยชนะอย่างงดงาม เหล่าทหารม้าของไทยจึงกำหนดให้ วันที่ 4 มกราคมของทุกปีเป็น วันทหารม้า[ต้องการอ้างอิง]

23 มิถุนายนพม่าตีค่ายบางระจันแตก

. 2310

7 เมษายนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง: กรุงศรีอยุธยาเสียแก่กองทัพพม่า

เมษายน (ไม่ทราบวัน) สิ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรอยุธยา

7 พฤศจิกายนพระยาวชิรปราการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า

28 ธันวาคมพระยาวชิรปราการประกอบพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระนามใหม่ว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แล้วสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

.. 2311

เดือนตุลาคม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) เมืองพิษณุโลก หัวเมืองเหนือ แต่ไม่สำเร็จ เจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ได้ยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพระฝาง (เรือน) ต่อมาชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ก็ถูกรวมกับชุมนุมเจ้าพระฝางในที่สุดหลังจากจากเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ราชาภิเษกตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และเสด็จสวรรคตในเวลาเพียง 7 วัน

เจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง โรจนกุล) เจ้าเมืองพิษณุโลก เสด็จสวรรคตหลังจากราชาภิเษกตนเป็นพระมหากษัตริย์ได้เพียง 7 วัน

รอบที่ 2 (167 ปีที่แล้ว) ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่ 4 เมษายน .. 2392 (1849) เวลา 11.08 . อยู่ถึงปี 2399 (1856) ย้ายเข้าราศีพฤษภ วันที่ 14 ธันวาคม 2399

เหตุการณ์สำคัญระหว่างปี 2392-2399

.. 2392

มีอหิวาตกโรคระบาดทั่วพระนครอีกครั้ง หลังจากในปี .. 2363 ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ ถูกเรียกว่า ห่าปีระกา หนึ่งในผู้เสียชีวิตมี เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รวมอยู่ด้วย

.. 2393

1 พฤษภาคม ประเทศไทยเสียดินแดนครั้งที่ 6 หรือ เมืองสิบสองปันนาให้กับจีน (อาณาจักรต้าชิง) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ )

.. 2394

2 เมษายนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กราบบังคมทูลอัญเชิญพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ วัดบวรนิเวศวิหาร ให้ลาสิกขาบทเพื่อขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

6 เมษายนรัชกาลที่ 4 ทรงลาผนวชเพื่อขึ้นครองราชสมบัติ

15 พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาด้วย

25 พฤษภาคมพระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

22 กันยายนรัชกาลที่ 4 ทรงออกประกาศห้ามไม่ให้ผู้ชายบวชเณรหรือเถรระหว่างอายุ 24 – 70 ปี ให้บวชเป็นพระภิกษุเท่านั้น

.. 2395

5 พฤษภาคมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 3

19 กุมภาพันธ์ส่งคณะสงฆ์สยามไปศรีลังกาในสมัยรัชกาลที่ 4

.. 2398

12 เมษายนเริ่มใช้เพลง God Save The Queen เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสยาม

16 เมษายนเซอร์ จอห์น บาวริง เข้าเฝ้ารัชกาลที่ 4 อย่างเป็นทางการวันนี้

18 เมษายนมีการลงนามสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับอังกฤษ

26 มิถุนายนตั้งชื่อบางนางรมย์เป็นประจวบคีรีขันธ์ และเกาะกงเป็นปัจจันตคีรีเขตในวันนี้

9 พฤศจิกายนสร้างเรือกลไฟลำแรกของสยามชื่อสยามอรสุมพล

รอบที่ 3 (83 ปีที่แล้ว) ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่ 25 มิถุนายน .. 2475 (1932) เวลา 04.11 . อยู่ถึงปี 2482(1939) ย้ายเข้าราศีพฤษภ 31 พฤษภาคม 2482

เหตุการณ์สำคัญระหว่างปี 2475-2482

.. 2475

6 เมษายน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปรารภที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่คณะอภิรัฐมนตรีกับพระบรมวงศานุวงศ์คัดค้านเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควร

12 มิถุนายนการปฏิวัติสยาม: คณะราษฎรประชุมวางแผนการปฏิวัติสยาม .. 2475 โดยมีเป้าหมายควบคุมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร

24 มิถุนายนการปฏิวัติสยาม: คณะราษฎรดำเนินการปฏิวัติยึดอำนาจจากกษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย

27 มิถุนายนการปฏิวัติสยาม: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เรียกชื่อว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

28 มิถุนายนการปฏิวัติสยาม: มีการประชุมคณะราษฎรครั้งแรก พระที่นั่งอนันตสมาคม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการราษฎร ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย

25 สิงหาคมการปฏิวัติสยาม: คณะราษฎรจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมคณะราษฎร อาจถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองแรกของไทย

9 ธันวาคมการปฏิวัติสยาม: พระยามโนปกรณ์นิติธาดาลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการราษฎร (นายกรัฐมนตรี)

10 ธันวาคม การปฏิวัติสยาม: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แก่คณะราษฎร พระยามโนปกรณ์นิติธาดากลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ

.. 2476

20 มิถุนายนรัฐประหารครั้งแรกในประเทศไทย นำโดยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอำนาจการปกครองของนายกรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

11 ตุลาคมกบฏบวรเดช

.. 2477

2 มีนาคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ

27 มิถุนายนวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ภายหลังเรียก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

.. 2482

3 มิถุนายนเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถึงแก่พิราลัย และเป็นอันสิ้นสุดลงของตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร (เจ้าประเทศราช) แห่งนครเชียงใหม่

24 มิถุนายนรัฐบาล จอมพล . พิบูลสงคราม ประกาศใช้รัฐนิยมฉบับที่ 1 อันมีสาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ไทย

10 ธันวาคม รัฐบาลประกาศใช้เพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน

ไม่ทราบวัน : มีการรวม จังหวัดธนบุรี กับ จังหวัดพระนคร เป็น กรุงเทพมหานคร

รอบที่ 4 ดาวมฤตยู จะยกเข้าในราศีเมษ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 แต่จะพักร์ หรือเดินถอยหลังจนกลับมาอยู่ในราศีมีนอีกในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

♅ ดาวมฤตยู จะยกเข้าสู่ราศีเมษจริงๆ อีกครั้ง ในวันที่ 8 เมษายน 2560

Comments

comments