ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษ เข้าสู่ลัคนาดวงเมือง?

ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษ เข้าสู่ลัคนาดวงเมือง?

โดย การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

(บทความนี้ เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2559 ลงในเพจการะเกต์พยากรณ์)

ในช่วงนี้ ข่าวที่ฮอทที่สุดข่าวหนึ่ง ก็คือการเตรียมรับ “ดาวมฤตยู” ย้าย ซึ่งโหรหลายท่านก็ออกมาให้ความรู้กันเป็นที่คึกคัก ว่าในวันที่ 6 มีนาคมนี้ ดาวมฤตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษ และเป็นการ “เข้าทับดวงเมือง”
แต่สำหรับการะเกต์พยากรณ์แล้ว คิดว่ายังมีจุดที่น่าสนใจและน่าค้นหาอีกหลายอย่าง เกี่ยวกับอิทธิพลจากดาวมฤตยู ที่จะส่งผลต่อดวงเมืองไทยเรา ทำให้ต้องลองย้อนเวลากลับไปดูตำแหน่งดวงดาวต่างๆ และระยะเชิงมุมที่น่าสนใจสำหรับดาวดวงนี้
ก็พบสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะ
แต่ก่อนอื่น ขอแจ้งไว้ก่อนว่า การย้ายของดาวมฤตยูในวันที่ 6 มีนาคม 2559 นี้ เป็นการคำนวณจากปฏิทินโหราศาสตร์ระบบสุริยยาตร์ ซึ่งเป็นปฏิทินที่โหรหลายท่านนิยมใช้กัน
แต่ในส่วนของการะเกต์พยากรณ์ เลือกใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ ระบบนิรายนะ (ลาหิรี) ดังนั้น เวลาย้ายของดาวมฤตยูจึงไม่ตรงกัน
เปรียบเทียบภาพตำแหน่งดาว
ในระบบสุริยยาตร์ ดาวมฤตยู จะยกเข้าในราศีเมษ วันที่ 6 มีนาคม 2559 โดยมีระบุเวลา 05.23 น.หรือตี 5 เศษของวันที่ 6 มี.ค.
ในระบบนิรายนะ ดาวมฤตยู จะยกเข้าในราศีเมษ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 แต่จะพักร์ หรือเดินถอยหลังจนกลับมาอยู่ในราศีมีนอีกในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ดาวมฤตยู จะยกเข้าสู่ราศีเมษจริงๆ อีกครั้ง ในวันที่ 8 เมษายน 2560 แล้วคราวนี้ก็จะอยู่ยาวไปเลย

ภาพปูมดวงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ผูกเทียบลัคนาดวงเมือง ดูที่สัญลักษณ์ ♅ สีฟ้า คือดาวมฤตยู
=======================

สำหรับดาวมฤตยู (0) นั้น ในทางสากลเรียกดาวยูเรนัส Uranus จะเคลื่อนที่ 7 ปีต่อ 1 ราศี

จึงใช้เวลาถึง 84 ปี กว่าจะวนกลับมาที่เดิมอีกครั้ง

=======================
สำหรับคำกล่าวว่า ดาวมฤตยูจะเข้าทับดวงเมืองนั้น ในส่วนของการะเกต์พยากรณ์ มีความเห็นดังนี้
1) ดวงเมืองกรุงเทพฯ ผูก ณ วันตั้งเสาหลักเมือง คือวันที่ 21 เมษายน 2325 (1782) เวลา 6.54 น. โดยได้ตำแหน่งสำคัญดังนี้
ดวงเมืองมี ลัคนาเมษ โดยมีจุดลัคนาที่ 28°47 ลิปดา,
อาทิตย์อยู่ในราศีเมษ ที่ 10°09 ลิปดา,
ดาวจันทร์อยู่ที่ราศีกรกฎ 11°47 ลิปดา,
ดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีธนู 08°07 ลิปดา,
ดาวเสาร์อยู่ที่ราศีธนู 10°18 ลิปดา,
ดาวมฤตยูอยู่ที่ราศีเมถุน 08°53 ลิปดา
ภาพดวงเมืองกรุงเทพฯ ลัคนาอยู่ที่ราศีเมษ 28 องศา 47 ลิปดา ดูที่สัญลักษณ์ AS
พิจารณาย้อนอดีต ในการยกย้ายของดาวมฤตยู จากราศีมีนสู่ราศีเมษ โดยคำนวณจากปฎิทินระบบนิรายนะ เรียงลำดับตามนี้
=======================

(251 ปี ที่แล้ว) ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2308 (1765) เวลา 09.43 น. อยู่ถึงปี พ.ศ 2315 (1772) (ย้ายเข้าราศีพฤษภ วันที่ 25 พฤษภาคม)

สถานการณ์สำคัญ

★เป็นช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
ระยะเชิงมุมที่น่าสนใจ
ปี 2308 (1765) :
ดาวมฤตยูกุมดาว Pallas วันที่ 1 มกราคม,
ดาวมฤตยูกุมเรือนที่ 1 เรือนลัคนาดวงเมือง วันที่ 1 เมษายน
ปี 2315 (1772) : ดาวมฤตยูกุมลัคนาดวงเมือง วันที่ 14 เมษายน-21 พฤษภาคม,
ดาวมฤตยูกุมเรือนที่ 2 ของดวงเมือง วันที่ 25 พฤษภาคม,
ดาวมฤตยูกุมลัคนาดวงเมือง วันที่ 23 ธันวาคม
ภาพปูมดวงเมือง และตำแหน่งของดาวมฤตยู 0 องศา ในราศีเมษ ดูที่สัญลักษณ์ ♅ สีฟ้า
=======================

(167 ปีที่แล้ว) ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2392 (1849) เวลา 11.08 น. อยู่ถึงปี 2399 (1856) ย้ายเข้าราศีพฤษภ วันที่ 14 ธันวาคม 2399

สถานการณ์สำคัญ

★ เป็นช่วงอหิวาตกโรคระบาด หรือที่เรียกว่า ห่าปีระกา เป็นการระบาดครั้งใหญ่ในพระนคร
  • ปี 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ (2 เมษายน 2394)
ระยะเชิงมุมที่น่าสนใจ
ปี 2391(1848) :
ดาวมฤตยูกุมราหูในดวงเมือง วันที่ 28 กุมภาพันธ์,
ดาวมฤตยูเล็ง vx วันที่ 5 พฤษภาคม,
ดาวมฤตยูกุมดาว Pallas วันที่ 1 เมษายน,
ดาวมฤตยูกุมเรือนที่ 1 (เรือนลัคนา) ของดวงเมือง วันที่ 22 มิถุนายน,
ดาวมฤตยูกุมเรือนที่ 12 (เรือนวินาสน์) วันที่ 2 กันยายน,
ดาวมฤตยูกุมดาว Pallas วันที่ 23 ตุลาคม,
ดาวมฤตยูเล็ง Vx วันที่ 18 ธันวาคม
ภาพปูมดวงเมือง และตำแหน่งของดาวมฤตยู 0 องศา ในราศีเมษ ดูที่สัญลักษณ์ ♅ สีฟ้า
=======================

๏ (84 ปีที่แล้ว) ดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (1932) เวลา 04.11 น. อยู่ถึงปี 2482(1939) ย้ายเข้าราศีพฤษภ 31 พฤษภาคม 2482

สถานการณ์สำคัญ

★ เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปฏิวัติสยาม
★ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถึงแก่พิราลัย (3 มิถุนายน 2482) และเป็นอันสิ้นสุดลงของตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร (เจ้าประเทศราช) แห่งนครเชียงใหม่
★ รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศใช้รัฐนิยมฉบับที่ 1 อันมีสาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ไทย (ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482)
ระยะเชิงมุมที่น่าสนใจ
ปี 2475 (1932) :
ดาวมฤตยูกุมราหูในดวงเมือง วันที่ 1 พฤษภาคม,
ดาวมฤตยูเล็ง Vx วันที่ 7 พฤษภาคม,
ดาวมฤตยูกุมดาว Pallas วันที่ 4 เมษายน,
ดาวมฤตยูกุมเรือนที่ 1 (เรือนลัคนา) ของดวงเมือง วันที่ 24 มิถุนายน,
ดาวมฤตยูกุมเรือน 12 (เรือนวินาสน์) ของดวงเมือง วันที่ 2 กันยายน,
ดาวมฤตยูเล็งดาว Pallas วันที่ 16 ธันวาคม
ภาพปูมดวงเมือง และตำแหน่งของดาวมฤตยู 0 องศา ในราศีเมษ ดูที่สัญลักษณ์ ♅ สีฟ้า
=======================

♅ ดาวมฤตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้ง ในวันที่ 27 มิถุนายน – 31 สิงหาคม แต่จะเริ่มเดินถอยหลัง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถอยหลังอยู่ในราศีมีน เรือนวินาสน์ของดวงเมือง

จนถึง ในวันที่ 8 เมษายน 2560 จึงจะเดินหน้าอีกครั้ง

ระยะเชิงมุมที่น่าสนใจ
2559 (2016) :
ดาวมฤตยูกุมราหู วันที่ 3 พฤษภาคม,
ดาวมฤตยูเล็ง Vx วันที่ 8 พฤษภาคม,
ดาวมฤตยูกุมดาว Pallas วันที่ 5 เมษายน,
ดาวมฤตยูกุมเรือนที่ 1 (เรือนลัคนา) ของดวงเมือง วันที่ 27 มิถุนายน,
ดาวมฤตยูกุมเรือนที่ 12 (เรือนวินาสน์) ของดวงเมือง วันที่ 31 สิงหาคม,
ดาวมฤตยูทำมุมฉากดาวพฤหัสจร, เล็ง VX วันที่ 13 ตุลาคม
ดาวมฤตยูกุมดาว Pallas วันที่ 22 ตุลาคม,
ดาวมฤตยูเล็ง Vx วันที่ 12 ธันวาคม
2560 (2017) :
ดาวมฤตยูเล็ง Vx วันที่ 1 มกราคม,
ดาวมฤตยูกุมดาว Pallas วันที่ 1 มกราคม,
ดาวมฤตยูกุมเรือนที่ 1 (เรือนลัคนา) ของดวงเมือง วันที่ 7 เมษายน
ภาพปูมดวงเมือง และตำแหน่งของดาวมฤตยู 0 องศา ในราศีเมษ ดูที่สัญลักษณ์ ♅ สีฟ้า
สำหรับท่านที่สนใจการศึกษาในทางโหราศาสตร์ ภาพปูมดวงและระยะเชิงมุมเหล่านี้ คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยค่ะ
ในส่วนของการทำนายนั้น ดังที่มีบางท่านได้แสดงความสนใจ อยากให้การะเกต์พยากรณ์ได้แสดงทัศนะบ้าง คงต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
ความหมายของดาวมฤตยู หรือดาวยูเรนัสนี้ สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, เหตุอุบัติที่ไม่คาดฝัน, การมาถึงของสิ่งใหม่, การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญ ดังนั้นในสถานการณ์บ้านเมืองเราในตอนนี้ การจะพยากรณ์สิ่งใดออกไปก็ไม่ง่ายนัก อีกทั้งอาจจะทำให้เกิดความตระหนกตกตื่นเกินควร และเรื่องบางเรื่อง เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง เราจะทราบได้เอง ว่าผลกระทบคืออะไรบ้าง
  • ในแง่ของผลกระทบต่อชีวิตบุคคลทั่วไป ก็อยากจะบอกว่า ไม่ต้องไปกลัวมฤตยูมากนักค่ะ เพราะดาวดวงนี้อยู่ในแต่ละราศีใดก็ตาม ย่อมส่งอิทธิพลต่อชีวิตเราด้วยกันทั้งนั้น แต่อยู่ที่ว่า จะส่งในเรื่องใด และหนักเบาอย่างไร
  • หลักๆ ที่ควรระวังเป็นพิเศษ ก็คือราศีเมษ, ราศีกรกฎ, ราศีตุลย์ และราศีมังกร ที่อยู่ในตำแหน่งแกนหลักของจักรราศี ที่จะได้รับผลสะท้อนจากระยะเชิงมุมต่างๆ หนักหน่วงเป็นพิเศษ แต่จะร้ายดีอย่างไร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งดวงชะตาจริงๆ อีกทีหนึ่ง
  • การไหว้รับมฤตยูนั้น จัดเป็นโหราศาสตร์ในเชิงพิธีกรรม ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง เป็นศาสตร์ทางเลือก ซึ่งก็แล้วแต่ความนับถือและความนิยม ท่านใดทำแล้วสบายใจก็ทำไป ท่านใดที่คิดว่าไม่มีความจำเป็น จะไม่ทำก็ได้
  • เพราะถึงที่สุดแล้ว พิธีกรรมใดๆ ก็ไม่อาจมีอิทธิพล 100% ต่อชีวิต เมื่อเทียบกับเจตจำนงในตัวบุคคล และอิทธิพลจากดวงดาวต่อชีวิตนั้น เป็นของต้องสังเกตเอาเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน พิจารณามันด้วยความคิด ด้วยเหตุผล จะเป็นการใช้โหราศาสตร์ได้อย่างมีคุณค่าที่สุด
และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ จะทำบันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่ดาวมฤตยูเข้าสู่ราศีเมษ เป็นอีกบันทึกหนึ่งให้ค่ะ โดยนำข้อมูลมาจากวิกิพิเดีย จะได้สืบค้นกันต่อได้ง่ายนะคะ

อ่านได้ที่ บันทึกเหตุการณ์บ้านเมือง ในช่วงที่ดาวมฤตยูเข้าในราศีเมษ ครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา 

และสำหรับท่านที่สนใจอิทธิพลของดาวมฤตยู ต่อดวงเมืองของเรา จากการะเกต์พยากรณ์แล้ว ให้จับตาดูที่เดือนมิถุนายน, สิงหาคม -ตุลาคม 2559, และ เมษายน – พฤษภาคม, และเดือนมิถุนายน ปี 2560 ค่ะ.

Comments

comments