เทียนมนต์ดลใจ

สำหรับท่านที่ต้องการเทียนมนต์ เทียนบูชาในวาระฤกษ์สำคัญต่างๆ แจ้งความประสงค์ได้ค่ะ

หรือให้ทางเราจุดเทียนให้ ก็ได้เช่นกัน

เทียนมนต์ในคืนนี้จงให้มีพลังชัยชะตาอายุขัยเจริญวัยสวัสดี.หวังโชคให้ได้โชคสรรพโศกจรลีเสน่ห์เมตตามีได้ยินดีได้ปรีด…

โพสต์โดย การะเกต์พยากรณ์ Astrologer and Tarot Reader. บน 24 มกราคม 2018

เทียนมนต์ดลจิตใจ ลงนามไว้ให้เจ้าของ เปลวเทียนที่เรืองรอง จงส่องฉายประกายงาม .ทุกคราวที่ร้าวโศก หรือแม้โลกเลวต่ำทราม เปลวไฟให้ติดตาม พาแสงจ้ามาส่องฉาย .แม้ตกทุกข์ได้ยาก เพียงลำบากก็แต่กาย จิตใจให้พร่างพรายรอวันฟื้นคืนพลัง.เทียนยันต์อันบรรจงให้เสริมส่งประดับประทังฝันเจ้าทุกคราวครั้งหวังสัมฤทธิ์ชีวิตสมหวังฯ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

โพสต์โดย การะเกต์พยากรณ์ Astrologer and Tarot Reader. บน 24 มกราคม 2018

Comments

comments